Medlemsmøte

onsdag 23. oktober 2019 17:00

Forskjell på offentlig og privat ledelse?


Nordisk administrativt Forbund inviterar til medlemsmøte 23. oktober kl. 17:00:

Er det noen forskjell på å lede offentlige og private organisasjoner? Hva med ledelse i alle de blandingsformene mellom offentlig og privat som er vokst frem i senere år; offentlig eide selskaper, samt selskaper med offentlig og privat eierskap? Er det slik som den generelle ledelsesforskningen ofte ser ut til å anta, at ledelse er noe som er uavhengig av kontekst og dermed sektor? Eller er det å lede offentlige organisasjoner noe helt eget, slik at overføringsverdien fra ledelse i private bedrifter er liten eller ikke eksisterende? Basert på en studie av nesten 2500 ledere – i ulike bransjer og på ulike nivåer – undersøker Dag Ingvar Jacobsen disse spørsmålene empirisk. Undersøkelsen favner en rekke tema innenfor feltet ledelse, helt fra hva som kjennetegner ledere (demografi) og deres organisasjoner, via vektlegging av ulike roller og opplevelse av endring, til hva slags lederstil som benyttes. Dag Ingvar Jacobsen vil være møtets hovedinnleder. Kristina Jullum Hagen vil så holde en forberedt kommentar.

  • Sted: Auditoriet i R5, Regjeringskvartalet
  • Påmelding: Epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen
 
altDag Ingvar Jacobsen er professor ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag ved Universitetet i Agder og redaktør i Nordisk Administrativt Tidsskrift. Jacobsen er forfatter av flere bøker og har publisert artikler i både nasjonale og internasjonale tidsskrift på tema som organisasjon og ledelse, statsvitenskap og metode.


 

 

 

alt

Kristina Jullum Hagen er utdannet statsviter og kommunikasjonsrådgiver, og kommer fra Vadsø i Finnmark. Hun er i dag avdelingsdirektør i arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hun har tidligere ledererfaring i NHO, og har arbeidserfaring fra flere departement.

 


 

Medlemsmøte

tirsdag 12. november 2019 17:00

Forvaltningsloven og digitaliseringsutfordringen


Nordisk administrativt Forbund inviterer til medlemsmøte 12. november kl. 17:00:

Forvaltningslovutvalget avga nylig utredningen NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov. Blant hovedformålene med revisjonsarbeidet var å utarbeide en lov som legger forholdene til rette for, og bygger på, at en stor del av saksbehandlingen i forvaltningen skjer eller vil skje digitalt. Utredningen drøfter bl.a. automatiserte beslutningsprosesser, digital kommunikasjon i saksbehandlingen og utvidet adgang til informasjons-deling mellom forvaltningsorganer. Det sentrale spørsmålet for medlemsmøtet er hvordan utvalgsutredningen svarer på digitaliserings-utfordringen. Hovedinnleder er Inge Lorange Backer. Han vil presentere utvalgets viktigste forslag før han særlig går inn på digitaliserings-spørsmålene. Dag Wiese Schartum og Jon Holden vil så kommentere på digitaliseringsspørsmålene. 


  • Sted: Auditoriet i R5, Regjeringskvartalet
  • Påmelding: Epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen


Inge Lorange Backer er professor emeritus ved Juridisk fakultet i Oslo. I tillegg til å ha vært professor var han i 1995–2008 ekspedisjonssjef i Lovavdelingen. Han har dessuten ledet en rekke lovutredningsutvalg. I 2015–2018 ledet han Forvaltningslovutvalget, som la frem forslag til ny forvaltningslov. 

Dag Wiese Schartum er professor ved Juridisk fakultet i Oslo og forsker primært innen elektronisk forvaltning, personvern og rettsteknologi. 

Jon Holden er seniorrådgiver i Difi og arbeider der i avdeling for digital transformasjon.


alt

 

Førjulsforedraget

onsdag 04. desember 2019 17:00

Sentralforvaltningen: Stabilitet og endring gjennom 40 år


Nordisk administrativt ForbundÂinviterer til foreningens forjulsforedrag 4. desember kl. 17:00:


Tom Christensen, Morten Egeberg og Per Lægreid, professor emeriti i statsvitenskap ved UiO og UiB, har gjennom en lang karriere vært særdeles aktive innen forvaltningsutdanningen og -forskningen, med stor betydning både nasjonalt og internasjonalt. I årets førjulsforedrag vil de tre professorene gi en oversikt over, og tilbakeblikk på, egen forskning. De vil belyse hva forskningen sier om norsk forvaltning, hvordan utviklingen i forvaltningen har vært i deres år som forskere på området, og gi sine tanker om hvor den norske forvaltningen er på vei. 

  • Sted: Auditoriet i R5, Regjeringskvartalet
  • Påmelding: Epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen


alt

 

Nyttårsforedraget:

onsdag 22. januar 2020 17:00

Politiet, sivil beredskap og 22/7: Hva 22. juli-kommisjonen ikke forstod og hvorfor det (fortsatt) er viktig


Nordisk administrativt ForbundÂinviterer til foreningens nyttårsforedrag 22. januar kl. 17:00: 


Hva var det egentlig som sviktet 22. juli, 2011, og hvorfor? Kommisjonen konkluderte med kultur, ledelse og holdninger, men hva med alternative forklaringer, og hvilke implikasjoner har det for styringen og organiseringen av norsk beredskap fremover?


  • Sted: Auditoriet i R5, Regjeringskvartalet
  • Påmelding: Epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen


altHelge Renå er forsker ved Det juridiske fakultet ved UiB. Han disputerte i 2019 ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB med avhandlingen Police Coordination in Crises. Who knew what, when, where and why in managing the terrorist attacks in Oslo and Utøya in 2011? Renå er tidligere gjesteforsker ved Stanford University.