Norsk forvaltningsspråk: Bedre eller verre enn sitt rykte?

onsdag 03. april 2019 17:00


Sted: Auditoriet i R5, Regjeringskvartalet
Tid: 3. april kl. 17:00

I 2009 startet en omfattende offentlig satsning på å gjøre språket i staten klarere. Ti år senere er Norge et foregangsland og inntar en internasjonal lederrolle på dette feltet. Men har vi fått det til her på berget? Vet vi hva som skal til? Finnes det grenser for hvor lettfattelig forvaltningsspråket kan og bør være? Og er det egentlig mulig å forene innbyggernes behov for kortfattet, klar informasjon og forvaltningens behov for å skrive presist og utfyllende?

Seksjonssjef Margrethe Kvarenes leder Språkrådets arbeid med språk i skole og offentlig forvaltning. Hun har i mange år vært en sentral person i det statlige klarspråkarbeidet og er nylig valgt til president i den internasjonale organisasjonen Plain Language Association International (PLAIN), som fremmer klart språk i alle verdenshjørner. Kvarenes har tidligere arbeidet i Utenriksdepartementet og som mellomleder ved EFTA-sekretariatet i Brussel og har utstrakt erfaring fra nasjonale og internasjonale styrer og råd.

Ellen Hov Aanæs, seksjonssjef i NAV, og Johan Tønnesson, professor ved Universitetet i Oslo, holder forberedte kommentarer.

Aanæs er seksjonssjef for Samhandlingsseksjonen i Kommunikasjonsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). Hun er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo og har jobbet med klarspråk i staten i mange år, både i Moderniseringsdepartementet, Difi, Landbruksdirektoratet og nå i NAV. Aanæs sitter i Språkrådets fagråd for forvaltning og skole.

Tønnesson er professor i retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo.LHan arbeider med forskning, undervisning og formidling om sakprosa - både forlagsutgitt, litterær sakprosa og funksjonell sakprosa - fra stortingsmeldinger via aviser til stillingsannonser.

Påmelding skjer på epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen innen tirsdag 2. april. Arrangementet avsluttes som vanlig med sosial samling med pizza. Det bes presisert hvis påmeldingen også gjelder den sosiale samlingen.

alt

 

Skjønner vi konsekvensene av den nye sikkerhetsloven?

torsdag 25. april 2019 17:00

 

Sted:-Auditoriet i R5, Regjeringskvartalet
Tid: 25. april kl. 17:00

Regjeringen har blitt kraftig kritisert for mangelfullt sikkerhetsarbeid av Riksrevisjonen, basert på kravene i sikkerhetsloven. Samtidig er en ny sikkerhetslov vedtatt i rekordfart og iverksatt ved inngangen til 2019. Den nye loven har et bredere virkeområde enn den forrige; i tillegg til kritiske objekter skal den også gjelde for kritisk infrastruktur og «grunnleggende nasjonale funksjoner». Spørsmålene som kan stilles er mange:

  • Blir det lettere eller vanskeligere å følge den nye sikkerhetsloven? Må regjeringen vente seg nye runder med Riksrevisjonen?
  • Hvilke hensyn skal avgjøre hvor listen skal ligge - hva er kritisk viktig og hva er sikkert nok?
  • Hvordan påvirker loven samfunnet, ikke minst næringslivet?
  • Blir sikkerhetsarbeidet mindre detaljregulerende og mer basert på risiko?
  • Legger loven opp til en god avveining mellom sikkerhet og andre hensyn?

altSjefsforsker ved Forvarets forskningsinstitutt (FFI) Kjell Olav Nystuen har arbeidet med sikkerhet og informasjonssikkerhet siden 80-tallet. Han har gjennomført en rekke risikoanalyser og studier av overordnede nasjonale sikkerhetsproblemstillinger, og har lang erfaring med de utfordringene og dilemmaene sikringsarbeid ofte medfører. Nystuen deltok som fagperson i prosjektgruppen som utarbeidet lovproposisjonen.

Sikkerhetsdirektør i Telenor Hanne Tangen Nilsen vil holde en forberedt kommentar. Én ytterligere kommentator vil bli invitert.

Påmelding skjer på epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen innen onsdag 24. april. Arrangementet avsluttes som vanlig med sosial samling med pizza. Det bes presisert hvis påmeldingen også gjelder den sosiale samlingen.