Frokostmøte: Tallenes tale – tull eller troverdig?

Kvantifisering og tall brukes for å belyse trender i samfunnsutviklingen og er et viktig grunnlag for utforming av politikk. Men hvordan vet vi hvilke tall vi kan stole på – og hvordan vet vi at vi har forstått tallene riktig? Hvilken betydning får det når man setter et tall på noe? Når vi skal tallfeste alt fra utslipp av klimagasser fra kuer til den samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved et veistykke, hva kan tallene fortelle oss – og hva er det de ikke forteller oss?

Dato og mer detaljert program med lenke til påmelding vil bli lagt ut på www.nafnet.no så snart programmet for frokostmøtet er ferdigstilt.

Meld deg på her