Frokostmøte: Tallenes tale – tull eller troverdig?

Nordisk administrativt forbund og Partnerforum inviterer til frokostmøte 22. mai kl. 8:30-10:30: Tallenes tale - tull eller troverdig?

Påmelding på PartnerForum sine nettsider her.

Temaet for seminaret er kvantifisering og bruken av tall for å belyse trender i samfunnsutviklingen og til å utforme politikk. Når vi skal tallfeste alt fra utslipp av klimagassar fra kuer til den samfunnsøkonomiske lønnsomheten til et vegstykke, hva kan da disse tallene fortelle oss - og hva er det de ikke forteller oss? Hvordan vet vi hvilke tall vi kan stole på? Hvordan vet vi at vi har forstått tallene riktig? Hva er konsekvensene av å sette et tall på noe?

Tid: 22. mai, 2018 kl. 08:30-10:30 (registrering og lett servering fra kl. 08.00)

Sted: Hovedbølet, Akersgt. 64-68, Oslo

Husk id-kort for passering av sperringen i bygget. De uten id-kort kan registrere seg ved ankomst.

Program

08:00 Registrering og frokostservering

08:30 Velkommen ved Nordisk administrativt forbund og Partnerforum sitt sekretariat

08:40 Viserektor ved UiO, Åse Gornitzka: Tall og indikatorer får stor betydning for fordeling av ressurser. Kan vi stole på tallene?

09:00 Departementsråd i Klima- og miljødepartementet, Tom Rådahl: Verdsetting av naturen og hvordan tall kan brukes og ikke brukes til dette.

09:20 Forfatter og kritiker Espen Søbye: Statistikk og definisjonsmakt, ideen om offisiell statistikk og statistikkens uavhengighet.

09:40 Diskusjon mellom innlederne med innspill fra salen.

10:30 Slutt

Meld deg på her