Medlemsmøte

Forvaltningsloven og digitaliseringsutfordringen


Nordisk administrativt Forbund inviterer til medlemsmøte 12. november kl. 17:00:

Forvaltningslovutvalget avga nylig utredningen NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov. Blant hovedformålene med revisjonsarbeidet var å utarbeide en lov som legger forholdene til rette for, og bygger på, at en stor del av saksbehandlingen i forvaltningen skjer eller vil skje digitalt. Utredningen drøfter bl.a. automatiserte beslutningsprosesser, digital kommunikasjon i saksbehandlingen og utvidet adgang til informasjons-deling mellom forvaltningsorganer. Det sentrale spørsmålet for medlemsmøtet er hvordan utvalgsutredningen svarer på digitaliserings-utfordringen. Hovedinnleder er Inge Lorange Backer. Han vil presentere utvalgets viktigste forslag før han særlig går inn på digitaliserings-spørsmålene. Dag Wiese Schartum og Jon Holden vil så kommentere på digitaliseringsspørsmålene. 


  • Sted: Auditoriet i R5, Regjeringskvartalet
  • Påmelding: Epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen


Inge Lorange Backer er professor emeritus ved Juridisk fakultet i Oslo. I tillegg til å ha vært professor var han i 1995–2008 ekspedisjonssjef i Lovavdelingen. Han har dessuten ledet en rekke lovutredningsutvalg. I 2015–2018 ledet han Forvaltningslovutvalget, som la frem forslag til ny forvaltningslov. 

Dag Wiese Schartum er professor ved Juridisk fakultet i Oslo og forsker primært innen elektronisk forvaltning, personvern og rettsteknologi. 

Jon Holden er seniorrådgiver i Difi og arbeider der i avdeling for digital transformasjon.


alt