Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1-2014

Nordisk administrativt tidsskrift nr. 1 for 2014 er nå tilgjengelig på tidsskriftets webportal:

http://www.djoef-forlag.dk/sites/nat/index.php

 

forside NAT_2-3_2012  

 

 

Nr. 1/2014 inneholder følgende artikler:

 

Eija Mäkinen: Förord – Strukturer och funktionssätt som utmaningar för god förvaltning

Tore Hansen: Ressurser teller, men stemmer avgjør

Holger Højlund: Det værdibaserede partnerskab

Niina Mäntylä & Seija Olilla: Skolmobbning i Finland och elevernas problematiska rättskydd