Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 2-2014

Nordisk administrativt tidsskrift nr. 2 for 2014 er nå tilgjengelig på tidsskriftets webportal:

http://www.djoef-forlag.dk/sites/nat/index.php

 

forside NAT_2-3_2012  

 

 

Nr. 2/2014 inneholder følgende artikler:

 

Eija Mäkinen: Förord – Effektivitetssträvan i förvaltningen

Vicki Johansson: Meritokratiska tjänstemannaideal. Kommunala tjänestemäns roll- och demokratiuppfattningar innan NPM-eran

Justine Grønbæk Pors: Lokal ledelse og central styring. Kommunernes styring af folkeskolen fra 1970 til 2013

Pentti Arajärvi: Reformen av social- och hälsovårdstjänster i Finland

Olli Mäenpää: De förvaltningsrättsliga principernas roll när det offentliga uppträder som privat aktör