Nyttårsforedrag: Har Riksrevisjonens rapporter noen effekt på forvaltningen – og til hvilken pris?

Riksrevisjonen er en viktig del av systemet for å holde forvaltningen til ansvar for bruken av fellesskapets penger. Revisjonen har en forebyggende rolle ved at offentlig ansatte vet at Riksrevisjonen kan se dem i kortene. De siste årene har Riksrevisjonen vokst i antall ansatte, og forvaltningsrevisjon har økt i betydning som redskap i revisjonens arbeid. Men bidrar forvaltningsrevisjon til læring i forvaltningen, eller blir det først og fremst et politisert verktøy for Stortinget? Og hvis det bidrar til læring – til hvilken pris?

Post.doc. Kristin Reichborn-Kjennerud ved Høgskolen i Oslo og Akershus vil innlede om temaet, med utgangspunkt i sin doktorgradsavhandling (se nærmere om avhandlingen).

Spesialrådgiver (og tidligere departementsråd) i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Kari Lande Hasle vil kommentere foredraget.

 

 reichborn anne kari lande hasle

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Onsdag 11. februar 2015 kl. 17:00

 

Hva er nyttårsforedraget?

Vi har med hell etablert tradisjonen førjulsforedraget, der opplegget er at vi inviterer en høyt meritert forsker til å foredra i førjulstiden. Tanken bak førjulsforedraget er at vi i en ellers travel og "aktuell" hverdag skal nyte privilegiet å høre en faglig kapasitet trekke de store linjer og hjelpe oss til å forstå samtiden i lys av fortiden.

Nyttårsforedraget er ment å stå i kontrast til førjulsforedraget. Der førjulsforedraget kaster lys over samtiden ved hjelp av fortiden, er mandatet for nyttårsforedraget å kaste lys over fremtiden ved å problematisere samtiden. Der førjulsforedraget er erfarent og manende til ettertanke, er nyttårsforedraget utfordrende og manende til nytanke.

Nyttårsforedraget skal holdes av en ung forsker - gjerne en som nylig har disputert over et administrativt relevant tema. Forskeren får muligheten til å presentere sine ideer og tanker, gjerne provokativt og spissformulert.

Foreningens første nyttårsforedrag ble i 2012 holdt av advokat Marius Stub ved Regjeringsadvokaten, og hadde tittelen Tilsynsforvaltningen - en trussel mot rettssikkerheten? I 2013 ble nyttårsforedraget holdt av førsteamanuensis Jostein Askim ved UiO, med tittelen Informasjonsbulimi i statsforvaltningen? Myter og fakta om produksjon og forbruk av informasjon til beslutningsformål. I 2014 ble nyttårsforedraget holdt av universitetslektor Kristoffer Kolltveit ved UiO, med tittelen SMK -- en styrket maktens høyborg?

Meld deg på her