Førjulsforedrag: Å lede en regjering – minner og erfaringer

Gro Harlem Brundtland – som jo er vel kjent – har sagt ja til å dele erfaringer og minner fra sin tid som statsminister og helt sentral i norsk forvaltning. Hun var regjeringsmedlem fra 1974, statsminister i 1981, i 1986 – 1989 og fra 1990 – 1996. Vi har bedt henne særlig gi et innblikk fra rollen på toppen av forvaltningen, men har samtidig gitt henne frihet til å snakke om de refleksjoner som engasjerer .Gro Harlem Brundtland deler minner og erfaringer fra sin tid som statsminister. Hun var regjeringsmedlem fra 1974 og statsminister i 1981, 1986–1989 og 1990–1996. Vi har bedt henne særlig gi et innblikk fra rollen på toppen av forvaltningen, men har samtidig gitt henne frihet til å snakke om de refleksjoner som engasjerer.

gro harlem brundtland 2009

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Onsdag 14. desember 2016 17:00

Hvert år før jul samles vi til det vi omtaler som «førjulsforedraget». Tanken er at vi i en ellers travel og «aktuell» hverdag skal nyte privilegiet å høre en kapasitet trekke de store linjer og hjelpe oss til å forstå samtiden i lys av fortiden. I 2009 holdt professor Kalle Moene foredraget («Finanskrise, Keynes og den nordiske modellen»), i 2010 professor Rune Slagstad («Nasjonale strateger i forvaltningen»), i 2011 professor Hege Skjeie («Statsfeminisme - teoretiske forutsetninger, historiske erfaringer og dagens utfordringer»), i 2012 Kåre Willoch («Forholdet mellom politikken og forvaltningen»), i 2013 tidligere høyesterettsdommer Kirsti Coward («Forholdet mellom domstolene og lovgiver»), i 2014 tidligere sivilombudsmann Arne Fliflet («Mellom tillit og kontroll -- kontrollen med forvaltningen i fortid og fremtid») og i Leif Arne Heløe («Den hatefulle kjærligheten»Â - forholdet mellom sentrum og periferi sett gjennom forskjellige briller over 60 år).

Årets førjulsforedrag holdes av Gro Harlem Brundtland, med tittelen «Å lede en regjering – minner og erfaringer». Nordisk administrativt forbund ønsker velkommen til årets førjulsforedrag.

Meld deg på her