Medlemsmøte: Asyltilstrømningen høsten 2015: Byråkratisk krisehåndtering eller krise i byråkratiet?

I løpet av noen få uker og måneder høsten 2015 opplevde Norge en stor tilstrømning av asylsøkere. Byråkratiet måtte løse oppgaver under stort tidspress, i et politisk, juridisk og etisk krevende farvann.

Terje Sjeggestad er ekspedisjonssjef i Innvandringsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Han vil snakke om erfaringene fra håndteringen av asyltilstrømningen. Hvilke utfordringer oppstod i skjæringspunktet mellom behov for raske løsninger, ønsket politikk og forsvarlig forvaltning?

terje sjeggestad copy

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Torsdag 27. oktober 2016 kl. 17:00

Medlemsmøtet avsluttes med sosial samling med pizza. Vennligst presiser om påmeldingen også gjelder den sosiale samlingen.

Meld deg på her