Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 2 2016

Nordisk administrativt tidsskrift nr. 2 for 2016 er nå tilgjengelig på tidsskriftets webportal:

http://www.djoef-forlag.dk/sites/nat/index.php

forside NAT_2-3_2012

Nr. 2/2016 inneholder følgende artikler

Eija Mäkinen: Förord

Christian Bergqvist & Bent Ole Gram Mortensen: Erhvervsforvaltningsret Danmark – et selvstændigt forskningsområde?

Hanne Marie Motzfeldt: Tilsyn med sagsbehandlende it-løsninger – om den digitale forvaltnings hyldevarer

Kristian Siikavirta: Att driva på innovationer genom samarbete och offentliga upphandlingar

Lars Kjærgård Terkilsen: Ændringer i værdien af immaterielle aktiver – og muligheden for bindende svar

Britt Vonger: Begrebet samskabelse i en forvaltningsretlig kontekst