Nyttårsforedrag: Hvordan formes norsk utenrikspolitikk?

Hva betyr konsensusen om de store linjene for den offentlig debatt om dilemmaer i utenrikspolitikken? Hvordan henger utenrikspolitikken sammen med den nye mediehverdagen, hvor verden bare et klikk unna, og vi får daglige oppdateringer fra venner på den andre siden av kloden? I dette medlemsmøtet vil vi belyse hvordan utenrikspolitikk blir til i et lite land i en verden i endring. Seniorforsker Halvard Leira ved NUPI skal reflektere rundt norsk utenrikspolitikk, og hvordan norske interesser utmeisles og kommer til uttrykk. Deretter skal VGs nyhetssjef utenriks, Brynjar Skjærli, løfte fram samspillet mellom utenrikspolitikk og utenriksnyheter - har de egentlig noe med hverandre å gjøre? Og hva påvirker hva?
halvard leira
Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Torsdag 2. mars 2017 kl. 17:00

Hva er nyttårsforedraget?

Vi har med hell etablert tradisjonen førjulsforedraget, der opplegget er at vi inviterer en høyt meritert forsker til å foredra i førjulstiden. Tanken bak førjulsforedraget er at vi i en ellers travel og "aktuell" hverdag skal nyte privilegiet å høre en faglig kapasitet trekke de store linjer og hjelpe oss til å forstå samtiden i lys av fortiden.

Nyttårsforedraget er ment å stå i kontrast til førjulsforedraget. Der førjulsforedraget kaster lys over samtiden ved hjelp av fortiden, er mandatet for nyttårsforedraget å kaste lys over fremtiden ved å problematisere samtiden. Der førjulsforedraget er erfarent og manende til ettertanke, er nyttårsforedraget utfordrende og manende til nytanke.

Nyttårsforedraget skal holdes av en ung forsker - gjerne en som nylig har disputert over et administrativt relevant tema. Forskeren får muligheten til å presentere sine ideer og tanker, gjerne provokativt og spissformulert.

Foreningens første nyttårsforedrag ble i 2012 holdt av advokat Marius Stub ved Regjeringsadvokaten, og hadde tittelen Tilsynsforvaltningen - en trussel mot rettssikkerheten? I 2013 ble nyttårsforedraget holdt av førsteamanuensis Jostein Askim ved UiO, med tittelen Informasjonsbulimi i statsforvaltningen? Myter og fakta om produksjon og forbruk av informasjon til beslutningsformål. I 2014 ble nyttårsforedraget holdt av universitetslektor Kristoffer Kolltveit ved UiO, med tittelen SMK -- en styrket maktens høyborg? I 2015 ble nyttårsforedraget holdt av post.doc. Kristin Reichborn-Kjennerud ved Høgskolen i Oslo og Akershus, med tittelen Har Riksrevisjonens rapporter noen effekt på forvaltningen - og til hvilken pris? I 2015 innledet Marte Mangset, postdoktor ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus, med tittelen Hva er toppbyråkrater flinke til? Embetsmannsrollen i et komparativt perspektiv. Tale Teisberg, ekspedisjonssjef i Finansdepartementets administrasjonsavdeling, holdt en forberedt kommentar.

Meld deg på her