Årsmøte 2017: Personvern i algoritmenes tidsalder

Vi ønsker velkommen til den norske avdeling av Det nordiske administrative forbunds årsmøte i Det Norske Videnskaps-Akademi torsdag 30. mars 2017 kl. 18:00.

Etter årsmøtesakene holder direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, årsmøteforedraget med tittelen "Personvern i algoritmenes tidsalder".

Digitaliseringen av samfunnet fører til at stadig flere avgjørelser treffes av datamaskiner, det være seg lånesøknader, kredittvurderinger og trygdeytelser. I USA kjøres dype datasøk for å vurdere om straffedømte kan prøveløslates, og snart kan en maskin stille mer presise medisinske diagnoser enn mennesker. Dette krever behandling av enorme mengder data om hver og en av oss, ofte av svært sensitiv karakter. Hva betyr denne utviklingen for borgernes personvern?

bjornerik2


Årsmøtet avsluttes med middag.

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi
Tidspunkt: Torsdag 30. mars 2017 kl. 18:00

Årsmøtets saksliste kan lastes ned her.

Etter foreningssakene vil det tradisjonelle årsmøteforedraget bli avholdt.


Etter årsmøteforedraget inviterer vi til treretters middag med aperitif, vin, kaffe og avec. Det må presiseres i påmeldingen om man også ønsker å delta på middagen. For middagen betales en egenandel på 450 kroner, fortrinnsvis til forbundets konto i BN Bank, kontonummer 9235.12.77256 (OBS! Merk innbetalingen med navn). Alternativt kan egenandelen betales kontant ved fremmøte på årsmøtet.

Meld deg på her