Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 3 2016

Nordisk administrativt tidsskrift nr. 3 for 2016 er nå tilgjengelig på tidsskriftets webportal:

http://www.djoef-forlag.dk/sites/nat/index.php

forside NAT_2-3_2012

Nr. 3/2016 inneholder følgende artikler

Eija Mäkinen: Förord

Jan Thorsvik: Hva har skjedd med Stortingets makt?

Henrik Wenander: Nordiska gränsregioner som rättsvetenskapligt forskningsfält

Robert Jonsson och Josefina Syssner: Demografianpassad infrastruktur? Om hantering av anläggningstillgångar i kommuner med minskande befolkningsunderlag

Alexis Palma & Osvaldo Salas: Attityd till privatisering av välfärdstjänster i Sverige

Lasse Baaner, Helle Tegner Anker & Line Hvingel: Nye perspektiver på dansk areallovgivning – om geodata og digitalisering