Førjulsforedrag: Høyesterett som politisk organ

Hvert år før jul samles vi til det vi omtaler som «førjulsforedraget». Tanken er at vi i en ellers travel og «aktuell» hverdag skal nyte privilegiet å høre en faglig kapasitet trekke de store linjer og hjelpe oss til å forstå samtiden i lys av fortiden. Temaet for årets førjulsforedrag handler nettopp om de store linjer. Hvilken rolle Høyesterett skal ha har vært drøftet siden Høyesterett ble etablert. En sentral debatt er om Høyesterett driver med politikk, og i så fall om det er greit.

På 1960-tallet raljerte historieprofessoren Jens Arup Seip over høyesterett og juristene i artikkelen: «Den norske høyesterett som politisk organ». Seip slo fast på sitt vanlige skarpe vis at: «De rettslærde synes å ha en uimotståelig uvilje mot å se Keiseren uten klær». Artikkelen utløste en omfattende debatt der Seip og jussprofessor Johs Andenæs var toneangivende.

Debatten inneholder flere viktige delspørsmål som: I hvilken grad kan og bør Høyesterett prøve lovers grunnlovsmessighet (og menneskerettmessighet)? (Seip omtalte prøvelsesretten som en «kjepp med vilje kastet inn i demokratiets hjul»). Hvem skal utnevne Høyesteretts dommere, og på hvilken måte? Hvem egner seg som høyesterettsdommer?

I år holder professor Jens Edvin A. Skoghøy førjulsforedraget. Skoghøy var dommer i Høyesterett fra 1998-2017. Professor emeritus, sosiolog og rettsteoretiker Rune Slagstad vil kommentere.

altasdfasdfasdfalt

ffgJens Edvin A. SkoghøyasdfdfgaasdffsdfasdfRune Slagstad

d

Jens Edvin Skoghøy f. 1955 var høyesterettsdommer fra 1998–2017. Skoghøy er nå professor i rettsvitenskap i Tromsø.

Rune Slagstad f. 1945 er sosiolog, idehistoriker og rettsteoretiker. Slagstad har bidratt betydelig til debatten om Høyesteretts rolle i samfunnet.

asdf

NAF startet serien med førjulsforedrag i 2009:

2016 Gro Harlem Brundtland: «Å lede en regjering – minner og erfaringer»

2015 Leif Arne Heløe: « 'Den hatefulle kjærligheten' – forholdet mellom sentrum og periferi sett gjennom forskjellige briller over 60 år»

2014 Arne Fliflet: «Mellom tillit og kontroll - kontrollen med forvaltningen i fortid og fremtid»

2013 Kirsti Coward: «Forholdet mellom domstolen og lovgiver»

2012 Kåre Willoch: «Forholdet mellom politikken og forvaltningen»

2011 Hege Skjeie: «Statsfeminisme - teoretiske forutsetninger, historiske erfaringer og dagens utfordringer»

2010 Rune Slagstad: «Nasjonale strateger i forvaltningen»

2009 Kalle Moene: «Finanskrise, Keynes og den nordiske modellen»

d

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Torsdag 30. november 2017 kl. 17:00
Meld deg på her