Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1 2017

Nordisk administrativt tidsskrift nr. 1 for 2017 er nå tilgjengelig på tidsskriftets webportal:

http://www.djoef-forlag.dk/sites/nat/index.php

forside NAT_2-3_2012

Nr. 3/2016 inneholder følgende artikler

Eija Mäkinen: Förord

Johan Höök: Valfrihet från rättsliga utgångspunkter

Anna M. Westin: Från passiv brukare till aktiv medborgare och medproducent av sociala välfärdstjänster

Niina Mäntylä og Laura Perttola: Mot förutsebar förvaltning inom socialvården i Finalnd

Hafsteinn Dan Kristjánsson: On a Minister's Duty to Seek Counsel in Icelandic Law