Styret

Styret i den norske avdelingen

-Carlo Thomsen, fagdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (leder)

-Arnulf Tverberg, avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet

-Dag Solumsmoen, seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og IKT

-Jon Christian Fløysvik Nordrum, universitetslektor ved Universitetet i Oslo

-Anne Heyerdahl, seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet

-Astri Tverstøl, avdelingsdirektør i Finansdepartementet

-Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge

-Åge Johnsen, professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus

-Maria Martens, seniorrådgiver i Utenriksdepartementet (vara)

-Ellen Bruzelius Backer, seniorrådgiver i Miljødirektoratet (vara)

l

Sekretær:

-Tomas Midttun Tobiassen, vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo

k

Norsk redaktør for Nordisk Administrativt Tidsskrift:

-Kristoffer Kolltveit, førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus