Styret


Styret i den norske avdelingen

  • Anne Heyerdahl, stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på UiO, permisjon fra stilling som seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet (leder)
  • Arnulf Tverberg, avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet
  • Anne-Marie Smith Dokken, kontorsjef i Kultur- og likestillingsdepartementet
  • Jon Christian Fløysvik Nordrum, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo
  • Jan Kato Fremstad, divisjonsdirektør i Bufdir
  • Åge Johnsen, professor ved OsloMet
  • Eivor Bremen Nebben, fagdirektør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
  • Mona Paulsrud, avdelingsdirektør Riksrevisjonen (vara)
  • Janine Schaller-Bøyum, seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdep (vara)
  • Håkon Tandstad, avdelingsdirektør i Finansdepartementet (vara)

l

Sekretær:


altMads A. Danielsen, seniorkonsulent ved ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo

k

Norsk redaktør for Nordisk Administrativt Tidsskrift:


altDag Ingvar Jacobsen, professor ved Universitetet i Agder