Styret


Styret i den norske avdelingen

  • Anne Heyerdahl, stipendiat ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi på UiO, permisjon fra stilling som seniorrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet (leder)
  • Arnulf Tverberg, avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet
  • Dag Solumsmoen, seniorrådgiver i Direktoratet for forvaltning og IKT
  • Jon Christian Fløysvik Nordrum, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo
  • Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge
  • Åge Johnsen, professor ved OsloMet
  • Maria Martens, seniorrådgiver i Utenriksdepartementet
  • Ellen Bruzelius Backer, fagdirektør i Klima- og miljødepartementet (vara)
  • Janine Schaller-Bøyum, seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdep (vara)
  • Håkon Tandstad, avdelingsdirektør i Finansdepartementet (vara)

l

Sekretær:


altMads A. Danielsen, seniorkonsulent ved ARENA Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo

k

Norsk redaktør for Nordisk Administrativt Tidsskrift:


Kristoffer Kolltveit. Foto: UiOKristoffer Kolltveit, førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo