Utflytting av statlige arbeidsplasser

Nordisk Administrativt Forbund inviterar til frokostmøte 3. september kl. 08:30-10:30, i samarbeid med Partnerforum:

Kva skjer når politikarane vil selge ein politikk om utflytting av statlege arbeidsplassar samtidig som vi skal effektivisere og skape ein sterkare kunnskapsøkonomi?

.

Sted: Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Påmelding: www.partnerforum.uio.no

.

PROGRAM

08.00 Registering og frukostservering

08:30 Velkommen ved Partnerforum sitt sekretariat

  • Har jobbproduktivitet sammenheng med hvor du bor?
    Erling Dokk Holm, førsteamanuensis Høyskolen Kristiania
  • Var det riktig å flytte ut tilsyna?
    Christine Meyer, professor Norges Handelshøyskole
  • Flytting? Ja visst, men kvar og korleis?
    Trond Fevolden, spesialrådgivar Kunnskapsdepartementet
  • Diskusjon med innspel frå salen, leia av Aslak Bonde

Slutt 10:30