Frokostmøte: Forholdet mellom politikk og embetsverk


Nordisk Administrativt Forbund inviterar til frokostmøte 3. september kl. 08:30-10:30, i samarbeid med Partnerforum:


Treffer nye retningslinjer og dilemmasamling utfordringene for forvaltningen?


Sted: Akersgaten 64, aud. Hovedbølet

Påmelding: www.partnerforum.uio.no


PROGRAM

08:00 Registrering og lett servering

08:30 Velkommen ved Partnerforums sekretariat

 • Syv plikter for embetsverket
  Eivind Dale, departementsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Plikter, retningslinjer og dilemmaer
  Eivind Smith, professor i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • Lojalitet og integritet
  Morten Baltzersen, finanstilsynsdirektør
 • Hvordan takle embedsmannens dilemmaer?
  Ida Børresen, tidl. direktør Stortinget og UDI
 • Moderator og debattleder: Arild Aspøy, redaktør i Stat & Styring

Se Partnerforums nettside for mer informasjon.

alt