Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1 2012

I juni mottar alle medlemmene NAT nr. 1 for 2012 per e-post.

Tidsskriftet kan også leses her på nettsidene som pdf-fil.

 

forside nat-1-2012

 

 

Dette nummeret byr på følgende artikler.

Dag Ingvar Jacobsen: "Styringsnettverk på norsk"

Morten Egeberg og Jarle Trondal: "Norsk sentraladministrasjon – norsk og europeisk. Forvaltningsmessige konsekvenser av EU"

Kari Prättälä: "Hur gick det sen? Kommunreformen i Finland i stormens öga"

Carsten Henrichsen: "Administrative sanktioner – i forhold til kommunal forvaltning"

 

Nummeret kan også leses her på nettsidene som pdf-fil:

Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1 2012