Skjønner vi konsekvensene av den nye sikkerhetsloven?

 

Sted:-Auditoriet i R5, Regjeringskvartalet
Tid: 25. april kl. 17:00

Regjeringen har blitt kraftig kritisert for mangelfullt sikkerhetsarbeid av Riksrevisjonen, basert på kravene i sikkerhetsloven. Samtidig er en ny sikkerhetslov vedtatt i rekordfart og iverksatt ved inngangen til 2019. Den nye loven har et bredere virkeområde enn den forrige; i tillegg til kritiske objekter skal den også gjelde for kritisk infrastruktur og «grunnleggende nasjonale funksjoner». Spørsmålene som kan stilles er mange:

  • Blir det lettere eller vanskeligere å følge den nye sikkerhetsloven? Må regjeringen vente seg nye runder med Riksrevisjonen?
  • Hvilke hensyn skal avgjøre hvor listen skal ligge - hva er kritisk viktig og hva er sikkert nok?
  • Hvordan påvirker loven samfunnet, ikke minst næringslivet?
  • Blir sikkerhetsarbeidet mindre detaljregulerende og mer basert på risiko?
  • Legger loven opp til en god avveining mellom sikkerhet og andre hensyn?

altSjefsforsker ved Forvarets forskningsinstitutt (FFI) Kjell Olav Nystuen har arbeidet med sikkerhet og informasjonssikkerhet siden 80-tallet. Han har gjennomført en rekke risikoanalyser og studier av overordnede nasjonale sikkerhetsproblemstillinger, og har lang erfaring med de utfordringene og dilemmaene sikringsarbeid ofte medfører. Nystuen deltok som fagperson i prosjektgruppen som utarbeidet lovproposisjonen.

Sikkerhetsdirektør i Telenor Hanne Tangen Nilsen vil holde en forberedt kommentar. Én ytterligere kommentator vil bli invitert.

Påmelding skjer på epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen innen onsdag 24. april. Arrangementet avsluttes som vanlig med sosial samling med pizza. Det bes presisert hvis påmeldingen også gjelder den sosiale samlingen.

 
Norsk forvaltningsspråk: Bedre eller verre enn sitt rykte?


Sted: Auditoriet i R5, Regjeringskvartalet
Tid: 3. april kl. 17:00

I 2009 startet en omfattende offentlig satsning på å gjøre språket i staten klarere. Ti år senere er Norge et foregangsland og inntar en internasjonal lederrolle på dette feltet. Men har vi fått det til her på berget? Vet vi hva som skal til? Finnes det grenser for hvor lettfattelig forvaltningsspråket kan og bør være? Og er det egentlig mulig å forene innbyggernes behov for kortfattet, klar informasjon og forvaltningens behov for å skrive presist og utfyllende?

Seksjonssjef Margrethe Kvarenes leder Språkrådets arbeid med språk i skole og offentlig forvaltning. Hun har i mange år vært en sentral person i det statlige klarspråkarbeidet og er nylig valgt til president i den internasjonale organisasjonen Plain Language Association International (PLAIN), som fremmer klart språk i alle verdenshjørner. Kvarenes har tidligere arbeidet i Utenriksdepartementet og som mellomleder ved EFTA-sekretariatet i Brussel og har utstrakt erfaring fra nasjonale og internasjonale styrer og råd.

Ellen Hov Aanæs, seksjonssjef i NAV, og Johan Tønnesson, professor ved Universitetet i Oslo, holder forberedte kommentarer.

Aanæs er seksjonssjef for Samhandlingsseksjonen i Kommunikasjonsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). Hun er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo og har jobbet med klarspråk i staten i mange år, både i Moderniseringsdepartementet, Difi, Landbruksdirektoratet og nå i NAV. Aanæs sitter i Språkrådets fagråd for forvaltning og skole.

Tønnesson er professor i retorikk og språklig kommunikasjon ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo.LHan arbeider med forskning, undervisning og formidling om sakprosa - både forlagsutgitt, litterær sakprosa og funksjonell sakprosa - fra stortingsmeldinger via aviser til stillingsannonser.

Påmelding skjer på epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen innen tirsdag 2. april. Arrangementet avsluttes som vanlig med sosial samling med pizza. Det bes presisert hvis påmeldingen også gjelder den sosiale samlingen.

alt

 
Årsmøte med foredrag og festmiddag


Sted: Det Norske Vitenskapsakademi, Drammensveien 78
Tid: 14. mars kl. 18:00

alt

Den norske avdeling av Nordisk Administrativt Forbund har gleden av å invitere til årsmøte og festmiddag.

Årsmøteforedraget vil omhandle ledelse og ytringsfrihet og holdes av Robert Mood, generalsekretær i Norges Røde Kors og pensjonert general. Mood har vært generalinspektør for Hæren og var i 2012 sjef for FNs observatørstyrke i Syria (UNSMIS) etter tidligere å ha vært sjef for FNs observatørkorps i Midtøsten (UNTSO). Han ble tildelt Fritt Ords Pris i 2016 «for å ha vist stort ytringsmot».

Mer info om påmelding og program sendes i egen innkalling.

 
Fag og politikk i staten: Har ekspertene for stor makt?


Sted:Auditoriet i R5, Regjeringskvartalet
Tid: 28. januar kl. 17:00
 

Alle er enige om at faglige hensyn er viktige i utformingen av offentlig politikk. Men fag er også makt. Økonomer, jurister og andre profesjoner legger premissene for offentlige beslutninger på en rekke områder. Hva er grunnlaget for ekspertenes innflytelse i det norske styringssystemet? Har staten blitt et økonomvelde? Er det på tide å revurdere ekspertenes plass i beslutningsprosessen?

altNyttårsforedraget holdes av-Johan Christensen, som vil innlede basert på sin forskning, særlig doktorgradsavhandlingen-The Power of Economists within the State-(Stanford University Press). Christensen er ansatt ved Universitetet i Leiden, men er også tilknyttet-EUREX-prosjektetÂom norske NOU-er ved ARENA Senter for europaforskning, UiO.

Nyttårsforedraget kommenteres av den erfarne byråkraten-Petter Skarheim, som er departementsråd i Kunnskapsdepartementet. Skarheim er utdannet siviløkonom og har tidligere vært direktør i Utdanningsdirektoratet, spesialutsending ved den norske OECD-delegasjonen i Paris, ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet og avdelingsdirektør i Finansdepartementet.

alt

Påmelding-skjer på epost til- Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen -innen søndag-27. januar. Arrangementet avsluttes som vanlig med-sosial samling-med pizza. Det bes presisert hvis påmeldingen også gjelder den sosiale samlingen.
 
Europa igjen på leting etter «det gode styresett»

Nordisk Administrativt Forbund har gleden av å invitere til foreningens førjulsforedrag onsdag 5. desember kl. 17:00 i auditoriet i R5 i Regjeringskvartalet:

Europa igjen på leting etter det gode styresett - Demokrati og demokrater, byråkrati og byråkrater i det 21. århundre.

altVi er inne i en periode med endringer og utfordringer i samfunnet – både nasjonalt og globalt – som gjør at mange stiller spørsmålstegn ved den politisk orden og sider ved styresettet i Europa. Høy ledighet over mange år, høy innvandring og store flyktningestrømmer, lav tillit til viktige samfunnsinstitusjoner (i mange Europeiske land) og globale klimautfordringer er noen av endringene og utfordringene som setter nasjonale (og andre) institusjoner under press. Hvordan bør forholdet, og den institusjonelle balansen, mellom demokratisk politikk, representative organer, eksekutiven, offentlig administrasjon, domstolene, markeder og det sivile samfunn være?

Førjulsforedraget holdes av Johan P. Olsen, professor emeritus i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, en av Norges fremste, mest renommerte og siterte samfunnsvitere. Han grunnla og ledet i mange år ARENA Senter for europaforskning ved UiO.

 
Arbeidet på Statsministerens kontor (SMK) og koordinering mellom departementene


Nordisk Administrativt Forbund har gleden av å invitere til medlemsmøte torsdag 8. november kl. 17:00 i auditoriet i R5 i Regjeringskvartalet:

Forkortelsen «SMK» er glidd inn i språkbruken til byråkrater, mediene og den rikspolitisk og administrativ bevisste allmennheten. Men skjønner vi egentlig SMKs plass i det politiske og administrative systemet? Hva er forholdet mellom makt og ansvar på SMK – i forhold til Stortinget, og i forhold til departementenes virksomhet? Og hvordan foregår samarbeidet mellom politikere og embetsverk på SMK?

Innleder er Nina Frisak. Hun var som regjeringsråd 2001-2016 øverste administrative leder på Statsministerens kontor.

Tor Saglie holder forberedt kommentar. Saglie har en lang karriere som leder i offentlig sektor. Han var NAV-direktør 2006-2011, og han har vært departementsråd i Kommunal- og regionaldepartementet 2003-2005 og Justis- og beredskapsdepartementet 2012-2018.

Medlemsmøtet avsluttes som vanlig med sosial samling med pizza på Peppes Pizza ved Stortinget. Det bes presisert om påmeldingen også gjelder den sosiale samlingen.

alt