Årsmøte 2015: Høyesterett 200 år

Vi ønsker velkommen til den norske avdeling av Det nordiske administrative forbunds årsmøte i Det Norske Videnskaps-Akademi torsdag 26. mars 2015 kl. 18:00.

sunde2 1

Etter årsmøtesakene holder Jørn Øyrehagen Sunde, professor ved UiB, det tradisjonelle årsmøteforedraget, med temaet "Høgsterett og demokratiet 200 år – Høgsteretts kompetanse under ulike politiske forhold og samfunnsforhold".

Sunde er professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen. Han er forfatter av tredje bind av verket om Høyesteretts historie, som tar for seg perioden 1965–2015. Dette bindet kommer ut i 2015 – året for feiringen av Høyesteretts 200-årsjubileum.

Sunde har en svært omfattende produksjon. Han fikk i 2013 Meltzerprisen for fremragende forskningsformidling. Juryen begrunnet sitt standpunkt med Sunde «sitt uvanlege talent og sin nesten umenneskelege kapasitet til formidling av det fagfeltet innanfor rettsvitskapen som ligg han på hjartet: Rettshistoria».

Årsmøtet avsluttes med middag.

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi
Tidspunkt: Torsdag 26. mars 2015 kl. 18:00
Les mer …
 
Nyttårsforedrag: Har Riksrevisjonens rapporter noen effekt på forvaltningen – og til hvilken pris?

Riksrevisjonen er en viktig del av systemet for å holde forvaltningen til ansvar for bruken av fellesskapets penger. Revisjonen har en forebyggende rolle ved at offentlig ansatte vet at Riksrevisjonen kan se dem i kortene. De siste årene har Riksrevisjonen vokst i antall ansatte, og forvaltningsrevisjon har økt i betydning som redskap i revisjonens arbeid. Men bidrar forvaltningsrevisjon til læring i forvaltningen, eller blir det først og fremst et politisert verktøy for Stortinget? Og hvis det bidrar til læring – til hvilken pris?

Post.doc. Kristin Reichborn-Kjennerud ved Høgskolen i Oslo og Akershus vil innlede om temaet, med utgangspunkt i sin doktorgradsavhandling (se nærmere om avhandlingen).

Spesialrådgiver (og tidligere departementsråd) i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Kari Lande Hasle vil kommentere foredraget.

 

 reichborn anne kari lande hasle

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Onsdag 11. februar 2015 kl. 17:00
Les mer …
 
Førjulsforedrag: Mellom tillit og kontroll -- kontrollen med forvaltningen i fortid og fremtid

Tidligere sivilombudsmann Arne Fliflet holder årets førjulsforedrag med tittelen: Mellom tillit og kontroll -- kontrollen med forvaltningen i fortid og fremtid.

fliflet

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Tirsdag 25. november 2014 17:00
Les mer …
 
Medlemsmøte: Fra klassisk byråkrati til redskapsbyråkrati – om departementenes utvikling

På medlemsmøtet 29. oktober vil professor Tore Grønlie innlede om departementenes utvikling i et historisk perspektiv. Finansråd Svein Gjedrem og departementsråd Eivind Dale i Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommenterer innledningen.

gronlie gjedrem dale

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Onsdag 29. oktober 2014 kl. 17:00
Les mer …
 
Medlemsmøte: Produktivitetsutfordringer i Norge

Professor Jørn Rattsø ved NTNU leder den regjeringsnedsatte produktivitetskommisjonen. Mandag 29. september innleder han om temaet "Produktivitetsutfordringer i Norge", med særlig fokus på offentlig sektor. Journalist Maria Reinertsen i Morgenbladet holder forberedt kommentar.

rattso

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Mandag 29. september 2014 kl. 17:00
Les mer …
 
Medlemsmøte: Ny kommunestruktur i Norge? - Kommunereformutvalgets forslag til kriterier for ny inndeling

Professor Signy Vabo ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og leder for regjeringens ekspertutvalg for ny kommunestruktureder, innleder om temaet "Ny kommunestruktur i Norge? - Kommunereformutvalgets forslag til kriterier for ny inndeling".

Det vil også bli en forberedt kommentar.

signy vabo vinsand

Som ledd i regjeringens arbeid med kommunereformen er det nedsatt et ekspertutvalg som skal gjennomgå og foreslå kriterier for en ny kommuneinndeling. Ekspertutvalget skal levere to rapporter; en delrapport våren 2014 og en sluttrapport innen utgangen av året. I medlemsmøtet i mai vil utvalgets leder innlede til debatt med utgangspunkt i delrapporten som leveres 24. mars.

Geir Vinsand, NIVI Analyse, vil kommentere ekspertutvalgets arbeid med utgangspunkt i dagens situasjon med uklare og manglende prinsipper for inndelingen av storbyene og andre byer og behov for særskilte prosesser fordi nasjonale hensyn står på spill. Vinsand har i mange år jobbet med kommunerelaterte spørsmål, og var som ansatt i Kommunaldepartementet sekretariatsleder for Christiansenutvalget som utredet kommune- og fylkesinndelingen tidlig på 90-tallet.

For mer informasjon om regjeringens arbeid med kommunereformen, se utvalgets mandat.

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Tirsdag 13. mai 2014 kl. 17:00

 

Les mer …
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100