Nyttårsforedrag: Har Riksrevisjonens rapporter noen effekt på forvaltningen – og til hvilken pris?

Riksrevisjonen er en viktig del av systemet for å holde forvaltningen til ansvar for bruken av fellesskapets penger. Revisjonen har en forebyggende rolle ved at offentlig ansatte vet at Riksrevisjonen kan se dem i kortene. De siste årene har Riksrevisjonen vokst i antall ansatte, og forvaltningsrevisjon har økt i betydning som redskap i revisjonens arbeid. Men bidrar forvaltningsrevisjon til læring i forvaltningen, eller blir det først og fremst et politisert verktøy for Stortinget? Og hvis det bidrar til læring – til hvilken pris?

Post.doc. Kristin Reichborn-Kjennerud ved Høgskolen i Oslo og Akershus vil innlede om temaet, med utgangspunkt i sin doktorgradsavhandling (se nærmere om avhandlingen).

Spesialrådgiver (og tidligere departementsråd) i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Kari Lande Hasle vil kommentere foredraget.

 

 reichborn anne kari lande hasle

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Onsdag 11. februar 2015 kl. 17:00
Les mer …
 
Førjulsforedrag: Mellom tillit og kontroll -- kontrollen med forvaltningen i fortid og fremtid

Tidligere sivilombudsmann Arne Fliflet holder årets førjulsforedrag med tittelen: Mellom tillit og kontroll -- kontrollen med forvaltningen i fortid og fremtid.

fliflet

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Tirsdag 25. november 2014 17:00
Les mer …
 
Medlemsmøte: Fra klassisk byråkrati til redskapsbyråkrati – om departementenes utvikling

På medlemsmøtet 29. oktober vil professor Tore Grønlie innlede om departementenes utvikling i et historisk perspektiv. Finansråd Svein Gjedrem og departementsråd Eivind Dale i Kommunal- og moderniseringsdepartementet kommenterer innledningen.

gronlie gjedrem dale

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Onsdag 29. oktober 2014 kl. 17:00
Les mer …
 
Medlemsmøte: Produktivitetsutfordringer i Norge

Professor Jørn Rattsø ved NTNU leder den regjeringsnedsatte produktivitetskommisjonen. Mandag 29. september innleder han om temaet "Produktivitetsutfordringer i Norge", med særlig fokus på offentlig sektor. Journalist Maria Reinertsen i Morgenbladet holder forberedt kommentar.

rattso

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Mandag 29. september 2014 kl. 17:00
Les mer …
 
Medlemsmøte: Ny kommunestruktur i Norge? - Kommunereformutvalgets forslag til kriterier for ny inndeling

Professor Signy Vabo ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og leder for regjeringens ekspertutvalg for ny kommunestruktureder, innleder om temaet "Ny kommunestruktur i Norge? - Kommunereformutvalgets forslag til kriterier for ny inndeling".

Det vil også bli en forberedt kommentar.

signy vabo vinsand

Som ledd i regjeringens arbeid med kommunereformen er det nedsatt et ekspertutvalg som skal gjennomgå og foreslå kriterier for en ny kommuneinndeling. Ekspertutvalget skal levere to rapporter; en delrapport våren 2014 og en sluttrapport innen utgangen av året. I medlemsmøtet i mai vil utvalgets leder innlede til debatt med utgangspunkt i delrapporten som leveres 24. mars.

Geir Vinsand, NIVI Analyse, vil kommentere ekspertutvalgets arbeid med utgangspunkt i dagens situasjon med uklare og manglende prinsipper for inndelingen av storbyene og andre byer og behov for særskilte prosesser fordi nasjonale hensyn står på spill. Vinsand har i mange år jobbet med kommunerelaterte spørsmål, og var som ansatt i Kommunaldepartementet sekretariatsleder for Christiansenutvalget som utredet kommune- og fylkesinndelingen tidlig på 90-tallet.

For mer informasjon om regjeringens arbeid med kommunereformen, se utvalgets mandat.

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Tirsdag 13. mai 2014 kl. 17:00

 

Les mer …
 
Årsmøte 2014: Lykksalighet og pragmatisme - Grunnloven 200 år

Vi ønsker velkommen til den norske avdeling av Det nordiske administrative forbunds årsmøte i Det Norske Videnskaps-Akademi onsdag 19. mars 2014 kl. 18:00.

olame

Etter årsmøtesakene holder Ola Mestad, professor ved UiO, det tradisjonelle årsmøteforedraget. I grunnlovsåret 2014 er temaet Lykksalighet og pragmatisme – Grunnloven 200 år. Årsmøtet avsluttes med middag.

 

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi
Tidspunkt: Onsdag 19. mars 2014 kl. 18:00

 

Les mer …
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100