Årsmøte 2013: Ble det en bedre stat?

Vi ønsker velkommen til den norske avdeling av Det nordiske administrative forbunds årsmøte i Det Norske Videnskaps-Akademi torsdag 4. april 2013 kl. 18:00.

Tormod Hermansen holder det tradisjonelle årsmøteforedrag med den foreløpige tittelen "Ble det en bedre stat?". Hermansen ledet utvalget som i 1989 leverte utredningen En bedre organisert stat (NOU 1989: 5). I dette foredraget vil Hermansen reflektere rundt utviklingen siden den gang og kanskje også se fremover mot utfordringene som ligger foran oss.

 

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi
Tidspunkt: Torsdag 4. april 2013 kl. 18:00

 

Les mer …
 
Medlemsmøte: Regjeringsapparatet under press

Nylig avgått departementsråd Anne Kari Lande Hasle og ekspedisjonssjef Lars-Henrik Myrmel-Johansen innleder om temaet "Regjeringsapparatet under press".

Man kan få inntrykk av at regjeringsapparatet i dag står overfor økende mediepågang, økende tempo, stadig flere hensyn som skal samordnes, flere saker til regjeringsbehandling, bekymringer for analysekapasitet og faglig kvalitet osv. Er regjeringsapparatet rigget for denne utviklingen? Eller trengs det reformer/justeringer i apparatets struktur og prosesser?

anne kari_lande_hasle   NO Lars_Henrik_Myrmel_Johansen

 

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Onsdag 6. mars 2013 kl. 17:00

 

Les mer …
 
Nyttårsforedrag: Informasjonsbulimi i statsforvaltningen?

Førsteamanuensis Jostein Askim ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo holder nyttårsforedraget i 2013. Foredragets tittel er: Informasjonsbulimi i statsforvaltningen? Myter og fakta om produksjon og forbruk av informasjon til beslutningsformål. Askims foredrag blir kommentert av ekspedisjonssjef Therese Johnsen i Riksrevisjonen.

askim   johnsen

 

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Tirsdag 22. januar 2013 kl. 17:00

 

Les mer …
 
Førjulsforedrag: Forholdet mellom politikken og forvaltningen

Kåre Willoch holder årets førjulsforedrag med tittelen: Forholdet mellom politikken og forvaltningen.

willoch

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Tirsdag 4. desember 2012 17:00
Les mer …
 
Miniseminar: Forvaltningsdomstoler

Besøk fra den finske avdelingen av Det nordiske administrative forbund.

Professor Olli Mäenpää (Helsingfors universitet) og professor Inge Lorange Backer (UiO) innleder om forvaltningsdomstoler.

 

 maenpaa ingelba stort

 

Sted:  Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt:

 Fredag 26. oktober 2012 kl. 12:15

 

Les mer …
 
Medlemsmøte: Forvaltningens krisehåndtering

Professor Per Lægreid (UiB) og direktør Jon Lea (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) innleder om forvaltningens krisehåndtering.

 

Per Lagreid Forvaltningens krisehndtering LeaAJon 0124_web

 

 

Sted:  Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt:  Mandag 8. oktober 2012 kl. 17:00

 

Lægreid innleder om temaet "Forvaltningens krisehåndtering", med følgende undertemaer: "Gjørvkommisjonen: God diagnose, men feil medisin? Krisehandtering som kulturproblem eller organisasjonsproblem?"

 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100