Medlemsmøte: Ny kommunestruktur i Norge? - Kommunereformutvalgets forslag til kriterier for ny inndeling

Professor Signy Vabo ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og leder for regjeringens ekspertutvalg for ny kommunestruktureder, innleder om temaet "Ny kommunestruktur i Norge? - Kommunereformutvalgets forslag til kriterier for ny inndeling".

Det vil også bli en forberedt kommentar.

signy vabo vinsand

Som ledd i regjeringens arbeid med kommunereformen er det nedsatt et ekspertutvalg som skal gjennomgå og foreslå kriterier for en ny kommuneinndeling. Ekspertutvalget skal levere to rapporter; en delrapport våren 2014 og en sluttrapport innen utgangen av året. I medlemsmøtet i mai vil utvalgets leder innlede til debatt med utgangspunkt i delrapporten som leveres 24. mars.

Geir Vinsand, NIVI Analyse, vil kommentere ekspertutvalgets arbeid med utgangspunkt i dagens situasjon med uklare og manglende prinsipper for inndelingen av storbyene og andre byer og behov for særskilte prosesser fordi nasjonale hensyn står på spill. Vinsand har i mange år jobbet med kommunerelaterte spørsmål, og var som ansatt i Kommunaldepartementet sekretariatsleder for Christiansenutvalget som utredet kommune- og fylkesinndelingen tidlig på 90-tallet.

For mer informasjon om regjeringens arbeid med kommunereformen, se utvalgets mandat.

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Tirsdag 13. mai 2014 kl. 17:00

 

Les mer …
 
Årsmøte 2014: Lykksalighet og pragmatisme - Grunnloven 200 år

Vi ønsker velkommen til den norske avdeling av Det nordiske administrative forbunds årsmøte i Det Norske Videnskaps-Akademi onsdag 19. mars 2014 kl. 18:00.

olame

Etter årsmøtesakene holder Ola Mestad, professor ved UiO, det tradisjonelle årsmøteforedraget. I grunnlovsåret 2014 er temaet Lykksalighet og pragmatisme – Grunnloven 200 år. Årsmøtet avsluttes med middag.

 

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi
Tidspunkt: Onsdag 19. mars 2014 kl. 18:00

 

Les mer …
 
Medlemsmøte: Øyet som ser - om bruk og misbruk av ekspertise i styringsverket

Seniorforsker Cathrine Holst ved UiO/ARENA innleder om temaet "Øyet som ser - om bruk og misbruk av ekspertise i styringsverket"

Direktør Ingelin Killengreen i Difi holder forberedt kommentar.

 holst  ingelin killengreen difi 02.12.13

Det har vært sagt at kimen til regjeringsskiftet lå i Gjørvkommisjonen. Brochmannutvalget er blitt en standardreferanse i velferdsstatsdebatten. Andre utredninger legges rett i skuffen. Og noen ekspertutvalg blir nedlagt før de har startet opp. Har ekspertene for mye eller for lite makt? Cathrine Holst diskuterer hvem ekspertene er og hvilken rolle de bør spille i politikk og forvaltning.

 

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Tirsdag 25. februar 2014 kl. 17:00

 

Les mer …
 
Nyttårsforedrag: Statsministerens kontor - en styrket maktens høyborg?

Universitetslektor Kristoffer Kolltveit ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo holder nyttårsforedraget i 2014. Foredragets tittel er: Statsministerens kontor - en styrket maktens høyborg?

Forberedt kommentar ved Kristin Clemet, leder i Civita.

For mer informasjon om temaet, se artikkelen Maktens indre kjerne om Kolltveits doktoravhandling.

kriskoll-pressebilde  clemet-2

 

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Mandag 27. januar 2014 kl. 17:00

 

Les mer …
 
Førjulsforedrag: Forholdet mellom domstolene og lovgiver

Tidligere høyesterettsdommer Kirsti Coward holder årets førjulsforedrag med tittelen: Forholdet mellom domstolene og lovgiver.

 

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Tirsdag 3. desember 2013 17:00
Les mer …
 
Medlemsmøte: Omdømmebygging i offentlig sektor

Professor Haldor Byrkjeflot ved UiO innleder om temaet "Omdømmebygging i offentlig sektor". Forberedt kommentar ved major Lars Eldal, Krigsskolen.

 

haldor

 

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Tirsdag 15. oktober 2013 kl. 17:00

 

Les mer …