Nyttårsforedrag: Tilsynsforvaltningen - en trussel mot rettsikkerheten? (avholdt)

Advokat Marius Stub hos Regjeringsadvokaten holder nyttårsforedraget på det første medlemsmøte i 2012. Foredragets tittel er: Tilsynsforvaltningen – en trussel mot rettssikkerheten? Stubs foredrag blir kommentert av direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet Ellen Hambro.

Les mer …
 
Medlemsmøte: Ressurseffektiv helseforvaltning (avholdt)

Tidligere helseminister Bjarne Håkon Hansen og departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Kari Lande Hasle innleder: Ressurseffektiv helseforvaltning - Kan samhandlingsreformen svare på stadig større utfordringer og forventninger i helsesektoren?

Les mer …
 
Medlemsmøte: Forvaltningsmessige konsekvenser av EØS (avholdt)

Professor Morten Egeberg, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo og ekspedisjonssjef i Miljøverndepartementet Hæge Andenæs innleder om: Forvaltningsmessige konsekvenser av EØS - med et sideblikk til miljøforvaltningen.

Les mer …
 
Nyttårsforedrag: Tilsynsforvaltningen - en trussel mot rettsikkerheten?

Advokat Marius Stub hos Regjeringsadvokaten holder nyttårsforedraget på det første medlemsmøte i 2012. Foredragets tittel er: Tilsynsforvaltningen – en trussel mot rettssikkerheten? Stubs foredrag blir kommentert av direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet Ellen Hambro.

Les mer …
 
Årsmøte - Har Høyesterett en politisk funksjon?

Vi ønsker velkommen til den norske avdeling av Det nordiske administrative forbunds årsmøte 31. mars 2011.

Årsmøtet har følgende saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Årsberetning for 2010 (årsberetning_2010.pdf)

3. Årsregnskap for 2010 (Regnskap_2010_-_noter.pdf, Revisjonsberetning.pdf )

4. Fastsettelse av kontingent for 2011 (Kontingent.pdf)

5. Valg av styremedlemmer og revisor for 2011

6. Valg av valgkomite for 2011

Innstillingene til sak 5 og 6 blir lagt frem i møte.

Etter årsmøtet foredrar Høyesterettsjustitiarius Tore Schei med tittelen: Har Høyesterett en politisk funksjon?

 

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi
Tidspunkt: Torsdag 31. mars 2011 kl. 18:00
 
Medlemsmøte - NAV-reformen: bedre enn sitt rykte eller for omfattende til å lykkes? (avholdt)

Professor Anne-Lise Fimreite og tidligere NAV-direktør Tor Saglie innleder med tittelen: NAV-reformen bedre enn sitt rykte eller for omfattende til å lykkes?

Bakgrunnen for NAV-reformen, som er den mest omfattende i Norge gjennom tidene, var et ønske om å skape en velferdsforvaltning som var bedre i stand til å få brukere over fra ulike trygdeordninger til arbeid, bedre til å gi et samordnet tilbud til flerservice-brukere og som kunne være mer effektiv. De strukturelle grepene for å få dette til var å slå sammen trygdeforvaltningen og Aetat til en ny NAV-etat og å skape lokale partnerskap mellom denne etaten og sosialtjenestene i kommunene.

Etter at reformen ble iverksatt i 2006 har gradvis alle kommuner fått et lokalt NAV-kontor, hvor de samarbeidende etatene er både samorganisert og samlokalisert. I 2008 fikk man en reorganisering av reformen ved at det ble etablert regionale pensjonsenheter i den såkalte spesialenhetslinjen og fylkesvise forvaltningsenheter som ligger i fylkeslinjen. Samlet innebærer denne omorganiseringen, som skulle fremme likebehandling, øke kompetansen og fremme effektivitet, at det har blitt flyttet en god del ressurser fra det lokale til det regionale nivået.

Oppdatering: Her er Tor Saglie og Anne Lise Fimreites presentasjoner fra møte:

Anne_Lise_Fimreite_-_NAV_21.2.11.pdf

Tor_Saglie_-_NAV_21.2.11.pdf

Les mer …
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100