Medlemsmøte: Evaluering av forvaltningen

Fagansvarlig evaluering John-Olav Sæter i Direktoratet for økonomistyring og Direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet innleder med tittelen: "Evalueringer - gir de verdi for en bedre forvaltning?"

 

Møtet er avholdt - du kan laste ned John-Olav Sæters presentasjon fra møtet og Bjørn Erik Thons presentasjon fra møtet.

 

ster  B. Thon

 

Sted:  Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt:  Mandag 3. september 2012 kl. 17:00
Les mer …
 
Allmänna möte i Åbo

Den finske avdeling inviterer sine nordiske venner til Allmänna möte i Åbo 29. til 31. august. Temaet for møtet er "Den nordiska välfärdstaten i en föranderlig värld". Nærmere informasjon om møtet finner du her. Programmet kan lastes ned her.

 

Konferanse

Les mer …
 
Medlemsmøte: Riksantikvaren: Bjørvika og Høyblokka

Riksantikvar Jørn Holme foredrar med tittelen: "Bjørvika, H-blokka og andre kulturminer i Oslo". Møtet finner sted hos Riksantikvaren i Dronningens gate 13.

 

Jrn HolmeHyblokka 1959Bjrvika

 

 (Foto: Riksantikvaren, Wikicommons/NTB og Bjørvika utvikling)

Sted:  Riksantikvaren, Dronningens gate 13
Tidspunkt:  25. april 17:00

 

 
Årsmøte 2012: Europautredningen

Vi ønsker velkommen til den norske avdeling av Det nordiske administrative forbunds årsmøte i Det Norske Videnskaps-Akademi torsdag 29. mars 2012 kl. 18:00. 

Etter årsmøte holder professor Fredrik Sejersted, leder av Europautredningen, foredrag med tittelen "Europeiseringen av Norge 1992-2011 - Hovedfunn fra Europautredningen, NOU 2012:2 Utenfor og Innenfor - Norges avtaler med EU."

NOU 2012 EUFredrik Sejersted

Les mer …
 
Medlemsmøte: forvaltningsspråket (avholdt)

Professor Hans Petter Graver, dekan Det juridiske fakultet foredrar med tittelen: "Forvaltningsspråket - still crazy after all these years?". Foredraget blir kommentert av tidligere høyesterettsdommer Kirsti Coward.

 

                  Hans Petter Graver               Ordsky av forvaltningsmeldingen    

 (Foto: Universitetet i Oslo)                                               (Ordsky av forvaltningsmeldingen)

Les mer …
 
Nyttårsforedrag: Tilsynsforvaltningen - en trussel mot rettsikkerheten? (avholdt)

Advokat Marius Stub hos Regjeringsadvokaten holder nyttårsforedraget på det første medlemsmøte i 2012. Foredragets tittel er: Tilsynsforvaltningen – en trussel mot rettssikkerheten? Stubs foredrag blir kommentert av direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet Ellen Hambro.

Les mer …
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/nafnet/www/templates/civita/html/pagination.php on line 100