Medlemsmøte: Kan vi regne oss frem til riktig politikk?

Professor Karine Nyborg ved UiO innleder om temaet "Kan vi regne oss frem til riktig politikk? - Om kost-nytte-analyse som verktøy for politiske beslutninger"

Seksjonssjef Gry Hamarsland i Direktoratet for økonomistyring holder forberedt kommentar.

nyborg karine Gry Hamarsland_645323a

Møtet er avholdt! Du kan imidlertid se Karine Nyborgs presentasjon og Gry Hamarslands presentasjon fra møtet.

 

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Tirsdag 3. september 2013 kl. 17:00

 

Les mer …
 
Medlemsmøte: Kjenner Stortinget bare statsråden?

Professor Fredrik Sejersted innleder om emnet "Kjenner Stortinget bare statsråden? Bør embetsmenn stå til ansvar offentlig?". Lagdommer Rakel Surlien kommenterer Sejersteds innlegg, blant annet med erfaringer fra kontrollkomiteens høringer i Berge Furre-saken (da hun var departementsråd i Justisdepartementet).

 

Fredrik Sejersted

 

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Tirsdag 7. mai 2013 kl. 17:00

 

Les mer …
 
Årsmøte 2013: Ble det en bedre stat?

Vi ønsker velkommen til den norske avdeling av Det nordiske administrative forbunds årsmøte i Det Norske Videnskaps-Akademi torsdag 4. april 2013 kl. 18:00.

Tormod Hermansen holder det tradisjonelle årsmøteforedrag med den foreløpige tittelen "Ble det en bedre stat?". Hermansen ledet utvalget som i 1989 leverte utredningen En bedre organisert stat (NOU 1989: 5). I dette foredraget vil Hermansen reflektere rundt utviklingen siden den gang og kanskje også se fremover mot utfordringene som ligger foran oss.

 

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi
Tidspunkt: Torsdag 4. april 2013 kl. 18:00

 

Les mer …
 
Medlemsmøte: Regjeringsapparatet under press

Nylig avgått departementsråd Anne Kari Lande Hasle og ekspedisjonssjef Lars-Henrik Myrmel-Johansen innleder om temaet "Regjeringsapparatet under press".

Man kan få inntrykk av at regjeringsapparatet i dag står overfor økende mediepågang, økende tempo, stadig flere hensyn som skal samordnes, flere saker til regjeringsbehandling, bekymringer for analysekapasitet og faglig kvalitet osv. Er regjeringsapparatet rigget for denne utviklingen? Eller trengs det reformer/justeringer i apparatets struktur og prosesser?

anne kari_lande_hasle   NO Lars_Henrik_Myrmel_Johansen

 

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Onsdag 6. mars 2013 kl. 17:00

 

Les mer …
 
Nyttårsforedrag: Informasjonsbulimi i statsforvaltningen?

Førsteamanuensis Jostein Askim ved Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo holder nyttårsforedraget i 2013. Foredragets tittel er: Informasjonsbulimi i statsforvaltningen? Myter og fakta om produksjon og forbruk av informasjon til beslutningsformål. Askims foredrag blir kommentert av ekspedisjonssjef Therese Johnsen i Riksrevisjonen.

askim   johnsen

 

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Tirsdag 22. januar 2013 kl. 17:00

 

Les mer …
 
Førjulsforedrag: Forholdet mellom politikken og forvaltningen

Kåre Willoch holder årets førjulsforedrag med tittelen: Forholdet mellom politikken og forvaltningen.

willoch

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Tirsdag 4. desember 2012 17:00
Les mer …