Medlemsmøte: forvaltningsspråket (avholdt)

Professor Hans Petter Graver, dekan Det juridiske fakultet foredrar med tittelen: "Forvaltningsspråket - still crazy after all these years?". Foredraget blir kommentert av tidligere høyesterettsdommer Kirsti Coward.

 

                  Hans Petter Graver               Ordsky av forvaltningsmeldingen    

 (Foto: Universitetet i Oslo)                                               (Ordsky av forvaltningsmeldingen)

Les mer …
 
Nyttårsforedrag: Tilsynsforvaltningen - en trussel mot rettsikkerheten? (avholdt)

Advokat Marius Stub hos Regjeringsadvokaten holder nyttårsforedraget på det første medlemsmøte i 2012. Foredragets tittel er: Tilsynsforvaltningen – en trussel mot rettssikkerheten? Stubs foredrag blir kommentert av direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet Ellen Hambro.

Les mer …
 
Medlemsmøte: Ressurseffektiv helseforvaltning (avholdt)

Tidligere helseminister Bjarne Håkon Hansen og departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet Anne Kari Lande Hasle innleder: Ressurseffektiv helseforvaltning - Kan samhandlingsreformen svare på stadig større utfordringer og forventninger i helsesektoren?

Les mer …
 
Medlemsmøte: Forvaltningsmessige konsekvenser av EØS (avholdt)

Professor Morten Egeberg, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo og ekspedisjonssjef i Miljøverndepartementet Hæge Andenæs innleder om: Forvaltningsmessige konsekvenser av EØS - med et sideblikk til miljøforvaltningen.

Les mer …
 
Nyttårsforedrag: Tilsynsforvaltningen - en trussel mot rettsikkerheten?

Advokat Marius Stub hos Regjeringsadvokaten holder nyttårsforedraget på det første medlemsmøte i 2012. Foredragets tittel er: Tilsynsforvaltningen – en trussel mot rettssikkerheten? Stubs foredrag blir kommentert av direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet Ellen Hambro.

Les mer …
 
Årsmøte - Har Høyesterett en politisk funksjon?

Vi ønsker velkommen til den norske avdeling av Det nordiske administrative forbunds årsmøte 31. mars 2011.

Årsmøtet har følgende saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Årsberetning for 2010 (årsberetning_2010.pdf)

3. Årsregnskap for 2010 (Regnskap_2010_-_noter.pdf, Revisjonsberetning.pdf )

4. Fastsettelse av kontingent for 2011 (Kontingent.pdf)

5. Valg av styremedlemmer og revisor for 2011

6. Valg av valgkomite for 2011

Innstillingene til sak 5 og 6 blir lagt frem i møte.

Etter årsmøtet foredrar Høyesterettsjustitiarius Tore Schei med tittelen: Har Høyesterett en politisk funksjon?

 

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi
Tidspunkt: Torsdag 31. mars 2011 kl. 18:00