Medlemsmøte - Er departementene mediastyrt?

19. januar avholdes årets første medlemsmøte i auditoriet i R5, Regjeringskvartalet. Bakgrunnen for temaet for medlemsmøtet kan oppsummeres slik: En rekke enkeltsaker har aktualisert spørsmålet om hvordan politikere skal forholde seg til media? Det kan hevdes at det norske politiske-administrative system ikke vil fungere dersom politikere ikke lærer seg å ha is i magen. Hvordan skal politikerne få arbeidsro? Hvordan skal de få rom og tid til å tenke store tanker, store ideer? Har symbiosen pågående media og politikere utviklet seg til å bli et pervertert styringssystem? Dette leder oss til å stille spørsmålet:

Er departementene mediastyrt?

Les mer …
 
Medlemsmøte - korrupsjon i offentlig forvaltning (avholdt)

Onsdag 29. september avholdes høstens første medlemsmøte. Temaet denne gangen er Korrupsjon i offentlig forvaltning - mer omfattende enn vi aner?. Vi har vært heldige og fått to innledere med stor kunnskap og nær erfaring om emnet: tidligere journalist i Aftenposten Anne Hafstad og tidligere rådmann i Lørenskog kommune Arne Heilemann.

Anne Hafstad har sammen med Aftenposten-journalistene Siri Gedde-Dahl og Alf Endre Magnussen skrevet boken "Korrupsjon i Norge" der de omtaler en del av korrupsjonssakene vi har hatt i Norge. I boken reflekteres det over hvorfor korrupsjon oppstår og hva man kan gjøre for å forebygge korrupsjon. Anne Hafstad fikk sammen med sine medforfattere Skup-prisen i 2005 for avdekkingen av "Vannverkssaken". Les en kommentar i Aftenposten av Anne Hafstad her.

Arne Heilemann var rådmann i Lørenskog kommune da "Vannverkssaken" ble avdekket. Han var fra han tiltrådte som rådmann kritisk til flere forhold knyttet til driften av vannverket, men møtte motstand fra mange hold og vanskeligheter med å avdekke korrupsjonen. Les et intervju med Arne Heilemann i Aftenposten fra i år her.

Spørsmål vi stiller oss er: Når oppstår korrupsjon i offentlig forvaltning? Hva kan eksemplene på korrupsjon i offentlig forvaltning fortelle oss om korrupsjon? Hva er tilstanden i norsk forvaltning? Hva skal til for at forvaltningen forblir korrupsjonsfri eller for å bekjempe korrupsjonskultur? Et grunnleggende spørsmål er også "Hva er korrupsjon"? Hva med gaver til politikere og politiske partier?

Meld deg på her.

 

Sted: Auditoriet R5, Regjeringskvartalet
Tidspunkt: Onsdag 29. september 2010 kl. 17:00