Nordisk Administrativt Tidsskrift


Nordisk Administrativt Tidsskrift– verdens eldste administrative tidsskrift – publiseres i Open Access tre ganger i året.lAlle utgaver av tidsskriftet fra 2011 til i dag finner du ved åltrykke her.v

Artiklene spenner over et vidt register av aktuelle samfunnstemaer og er skrevet av nordiske akademikere og byråkrater.


alt